Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації)

машинне відділення
 • Students: 10
 • Duration: 40 hours

Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації)

Члени команди машинного відділення повинні мати необхідні навики для несення вахти. Закріпленню професійних навичок і оцінці готовності до несення вахти призначений цей курс.

Мета курсу

Метою даного курсу є підготовка суднових механіків і курсантів до несення вахти в машинному відділенні, зростання їх професійної майстерності в питаннях управління ресурсами судна. Для підвищення ефективності навчання використовується тренажер ERS – 5000 Techsim .

Завдання курсу

Слухачі курсу мають можливість згадати накопичений і придбати новий досвід в управлінні головною енергетичною установкою (ГЕУ) і допоміжним обладнанням в обсягах, достатніх для маневрування судна і виконання всіх суднових технологічних операцій, в яких задіяно механічне обладнання судна.

Крім того, ставиться завдання відпрацювання злагоджених дій вахти машинного відділення, оперативної оцінки ситуації і прийняття оптимальних рішень управління ГЕУ в складних умовах експлуатації або впливу несприятливих погодних факторів.

Рівень підготовки оцінюється відповідно до вимог Кодексу ПДНВ (розділ А), а практичні навички перевіряються на тренажері.

Зміст курсу

Після короткого огляду змісту курсу і документів, що регламентують організацію управління безпечною технічною експлуатацією, слухачів знайомлять з тренажером. Далі переходять до розгляду комплектації машинного відділення і методам його експлуатації, при цьому акцентуючи увагу на питаннях пошуку та усунення несправностей.

Особлива увага приділяється головного питання курсу – несення безпечної вахти в машинному відділенні на рівні експлуатації. У зв’язку з цим розглядаються питання:

 • управління операціями на судні;
 • обов’язків при прийомі вахти;
 • обов’язків при несенні вахти;
 • обов’язків при передачі вахти;
 • дій механіка в надзвичайних ситуаціях.

Крім управління механізмами, в підпорядкуванні механіка знаходяться люди, тому на курсі вчать керувати робочими навантаженнями людей, застосовуючи принципи ефективного управління людськими ресурсами.

Вимоги до слухачів

Для отримання свідоцтва про проходження підготовки з курсу «Управління складом вахти машинного відділення (рівень експлуатації)», кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • бути не молодше 18 років;
 • задовольняти вимогам морської адміністрації України до стану здоров’я;
 • володіти дипломом механіка, не нижче третього розряду, або мати сертифікат про підготовку за курсом «Управління складом вахти машинного відділення»;
 • пройти навчання відповідно до чинної програми.