Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах V / 1-2 п. П. 1,2, AV / 1-2 п.1, BV / 1-2

танкер газовоз
 • Кількість слухачів: 25
 • Тривалість занять: 35 hours

Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах

Особи командного складу і члени суднових команд, яким належить працювати на танкерах-газовозах, повинні мати відповідну початкову підготовку. Це повинно забезпечити виконання ними посадових обов’язків, пов’язаних з використанням вантажного обладнання та здійсненням операцій з вантажами.

Мета курсу початкової підготовки – зробити можливим кваліфіковане виконання особами командного і рядового складу посадових обов’язків, що мають відношення до вантажів і вантажному обладнанню на танкерах-газовозах.

Завдання курсу Basic Training for Liquified Gas Tanker Cargo Operations складаються в досягнення мінімально необхідного рівня компетентності для виконання посадових обов’язків, пов’язаних з обробкою вантажів і використанням вантажного обладнання на танкерах-газовозах. Йдеться про досягнення рівня компетентності, передбаченого вимогами конвенції ПДНВ 1978 року. Встановлений нею стандарт передбачає оволодіння певною сумою знань і навичок, достатніх для виконання посадових обов’язків та несення відповідальності за їх виконанні.

Зміст курсу включає практичну і теоретичну складові. Заняття забезпечують досягнення мінімального рівня компетентності, який передбачають вимоги конвенції 1978 року в відношенні виконання операцій з вантажами, застосування вантажного обладнання на танкерах-газовозах.

Слухачам потрібно знати:

 • суднові правила, інструкції, що забезпечують підтримку безпеки на борту танкера-газовоза під час перебування в портах, при виході в плавання;
 • норми, якими регламентується перевезення LPG;
 • правила транспортування вантажів, дотримання заходів безпеки;
 • особливості конструкції танкерів-газовозів;
 • особливості вантажів, що перевозяться, які можуть становити небезпеку при контакті з шкірними покривами, для органів дихання і травлення;
 • методи і способи, що дозволяють не допустити забруднення моря, навколишнього середовища;
 • порядок дій щодо запобігання нещасним випадкам, процедури надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, травм;
 • які обмеження діють в зв’язку з приготуванням їжі, курінням;
 • як запобігти виникненню пожежі, вибуху;
 • ймовірні осередки загоряння, методи пожежогасіння;
 • як годиться діяти під час вибуху, пожежі, аварійної ситуації, як використовувати стаціонарні і переносні засоби пожежогасіння, захисний одяг і спорядження.

Практичні навички слухача повинні бути достатніми, щоб:

 • сприяти безпечному проведенню вантажних операцій на танкерах-газовозах;
 • попереджати виникнення небезпек при їх здійсненні;
 • дотримуватися гігієни праці, заходи забезпечення безпеки;
 • користуватися під час роботи захисним спорядженням, приладами, що контролюють стан атмосфери в службових, вантажних приміщеннях;
 • не допускати забруднення навколишнього середовища через розлиття хімічних речовин, нафти;
 • грамотно діяти в разі аварії, небезпечної ситуації, виникненні пожежі, що включає використання коштів для евакуації людей;
 • користуватися засобами зв’язку з береговими службами.

Вимоги до слухачів:

 • перебувати у віці не менше 18 років;
 • відповідати вимогам за станом здоров’я для виконання посадових обов’язків.