Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою. (V / 1-1 п. П. 5, 6), A-V / 1-1 п. 3)

перевезення вантажів на танкері хімовоз
 • Кількість слухачів: 13
 • Тривалість занять: 62 hours

Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою

Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою.

Командному і рядовому складу танкерів-хімовозів необхідно пройти підготовку, що дозволяє кваліфіковано виконувати навантаження, обробку, безпечне перевезення, вивантаження, очищення танків і інші вантажні операції.

Мета курсу полягає у підготовці капітанів, старших помічників, механіків, інших членів суднової команди до виконання посадових обов’язків на танкері-хімовоз, пов’язаних з навантаженням, обробкою, безпечної перевезенням, вивантаженням, очищенням танків і іншими вантажними операціями.

Завдання курсу – підготувати слухачів відповідно до виконуваних посадовими обов’язками до:

 • практичного застосування норм міжнародних морських конвенцій, актів національного законодавства на борту танкера-хімовоза;
 • підтримці безпеки і контролювання виконання вантажних операцій;
 • розподілу вантажів, що враховує їх фізико-хімічні властивості, по танках;
 • ведення журналу вантажних операцій;
 • діям в критичних ситуаціях.

Зміст курсу вироблено відповідно до вимог, викладених в Конвенції ПДНВ 1978 року.

Від слухачів курсу потрібне знання:

 • номенклатури вантажів, що перевозяться, їх походження, фізико-хімічних властивостей;
 • вимог щодо сумісності для використання та забезпечення безпеки танкерів-хімовозів;
 • пристрою танкера, його систем, обладнання;
 • правил проведення вантажних, баластних операцій на хімовоз;
 • основ протипожежної безпеки, стаціонарних і переносних засобів пожежогасіння на судні;
 • правил взаємодії з портовими службами;
 • порядку дій при тривозі, виникненні аварійної ситуації.

Слухачеві знадобиться вміти:

 • користуватися керівництвом щодо здійснення навантаження / розвантаження і експлуатації приладів;
 • вести записи в журналі вантажних операцій;
 • оцінювати атмосферу танків, визначати температуру і щільність вантажів, частку їх змісту в іржі;
 • налаштовувати і перевіряти багаторівневі системи підігріву вантажу, сигналізацію;
 • складати технологічні схеми і проводити вантажні, баластні операції;
 • користуватися протипожежним обладнанням;
 • визначати ознаки отруєння, викликаного впливом вантажу, надавати першу медичну допомогу;
 • мінімізувати забруднення навколишнього середовища;
 • грамотно діяти в критичних ситуаціях.

Вимоги до слухачів складаються в:

 • досягненні ними 18-річного віку;
 • пред’явленні диплома (свідоцтва), що підтверджує освітньо-кваліфікаційний рівень, необхідний для призначення на відповідну посаду;
 • наявності тримісячного стажу роботи на танкерах або місячної підготовки на позаштатній посади на танкері-хімовоз, що включає проведення трьох операцій з навантаження і трьох операцій з вивантаження, або сертифіката про проходження ознайомчого курсу для роботи на танкерах;