Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах- хімовозах . (V / 1-1 п. П. 1,2, А-V / 1-1 п. 1, В-V / 1-1)

нафтовий танкер
 • Students: 8
 • Duration: 25 hours

Початкова підготовка для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах- хімовозах

Особам командного складу і членам суднових команд, яким доведеться приймати / обробляти / перевозити / вивантажувати вантажі на нафтових танкерах, танкерах- хімовозах , слід пройти спеціальну підготовку. Це дозволить їм кваліфіковано виконувати посадові обов’язки, застосовуючи необхідне обладнання.

Мета курсу Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation полягає в тому, щоб надати командному складу і членам екіпажів суден необхідну початкову підготовку, що дозволяє обробляти вантажі, використовуючи спеціальне обладнання на борту нафтових танкерів, танкеров- химовозов .

Завдання курсу зводяться до досягнення слухачами мінімального стандарту компетентності, що передбачається вимогами конвенції ПДНВ 1978 року. Це дозволить їм:

виконувати посадові обов’язки на нафтових танкерах, танкерах- хімовозах ;

бути готовими до виконання вимог до цих танкерів, встановлених нормами міжнародних морських конвенцій, правових актів національного законодавства;

запобігати аваріям, нещасні випадки, травми на танкерах, виявляти їх, вживати необхідних дій, щоб усунути несприятливі наслідки.

Зміст курсу складено відповідно до конвенції ПДНВ 1978 року. Від слухачів потрібно пройти початкову підготовку, необхідну для виконання посадових обов’язків, за кількома розділами, що охоплює:

 • властивості танкерних вантажів;
 • заходи безпеки при їх обробці, запобігання забруднення моря, навколишнього середовища;
 • порядок дій у разі виникнення аварійних ситуацій;
 • особливості використання вантажного обладнання при здійсненні операцій на борту нафтового танкера, танкера- хімовоза .

Від слухачів курсу потрібне знання:

 • міжнародних і національних правил, регламентів, на підставі яких здійснюється виробнича діяльність танкерів;
 • основних керівних документів (IMO і національних), що регламентують експлуатацію танкерів;
 • танкерного термінології;
 • основних властивостей перевезених вантажів – нафти, нафтопродуктів, хімічних продуктів, зріджених газів;
 • правил і методів контролю небезпечних властивостей вантажів, калібрування приладів;
 • правил використання засобів безпеки і захисту персоналу;
 • основних характеристик оснащення нафтових танкерів, танкеров- химовозов ;
 • правил безпечного виконання операцій з вантажами на танкерах;
 • заходів щодо запобігання забруднення моря, навколишнього середовища;
 • правил застосування протипожежного обладнання;
 • порядку дій у разі тривоги, аварійної ситуації;
 • процедур надання першої медичної допомоги при нещасних випадках, травмах.

Слухачеві необхідно оволодіти навичками, що дозволяють:

 • здійснювати безпечну обробку наливних вантажів, контролювати її виконання;
 • користуватися захисним оснащенням, контрольними приладами, протипожежним обладнанням, засобами зв’язку при взаємодії з береговими службами;
 • оцінювати загрози, що виникають в процесі виробничої діяльності;
 • не допускати забруднення моря, навколишнього середовища;
 • організувати дії членів суднової команди в разі аварії.

Яким вимогам повинен відповідати слухач курсу

Щоб приступити до роботи на нафтовому танкері, танкерах хімовозах , попередньо необхідно пройти підготовку на судні (при необхідності – і на березі) під керівництвом кваліфікованих фахівців, щоб отримати уявлення про те:

 • що представляють собою обробка нафтових, хімічних вантажів;
 • які основні властивості нафти, рідких хімічних речовин;
 • які заходи безпеки слід дотримуватися при роботі з ними.

Від слухача, спрямованого на курс початкової підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах, танкерах- хімовозах , потрібно:

 • надання диплома про морське освіту;
 • проходження схваленого курсу протипожежної підготовки з використанням тренажерів.
 • Вимоги до слухачів передбачають досягнення ними 18-річного віку. Стан здоров’я повинно дозволяти безперешкодно виконувати покладені обов’язки.