Course Category: Радіоспеціалісти

Showing 1-2 of 2 results
gmdss
Free

Оператор ГМССБ з обмеженим дипломом (отримання або підтвердження) (ІV / 2, А-ІV / 2, В-ІV / 2 п. П. 37-44)

Оператор ГМССБ з обмеженим дипломом (отримання або підтвердження) Мета курсу Метою цього курсу є підготовка кандидатів на отримання обмеженого диплома радіооператора Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ \ GMDSS). Для підготовки слухачів використовуються лекції, групові практичні заняття і самостійна робота. Завдання курсу Завданням курсу є…
радар на судні САРП
Free

Оператор ГМССБ з загальним дипломом ( отримання або підтвердження ) (ІV / 2, А-ІV / 2, В-ІV / 2 п. П. 29-36)

Оператор ГМССБ з загальним дипломом ( отримання або підтвердження ) Курс покликаний підготувати слухача до отримання загального диплома радіооператора ГМССБ. Мета курсу полягає в тому, щоб закінчив його слухач опанував професійними навичками і знаннями , що дозволяють відповідально виконувати посадові обов’язки в відповідно зі « Специфікацією               мінімальних вимог до компетентності радіооператорів ГМССБ». Завдання курсу – підготувати слухачів до отримання загального диплома оператора ГМЗЛБ, грунтуючись на вимогах міжнародних морських конвенцій та Регламенту радіозв’язку .      Вони повинні : бути готові виконувати функціональні обов’язки ; вміти передавати , приймати інформацію , використовуючи обладнання ГМЗЛБ, його підсистеми в відповідно з міжнародними правилами і процедурами; забезпечувати радіозв’язок в разі аварії . Зміст курсу – поєднання теоретичної і практичної частин. Від слухача який  закінчив курс  потрібні знання : загальних принципів і основних чинників , що забезпечують безпечне і ефективне застосування обладнання ГМЗЛБ, його підсистем ; якоюсистемою зв’язку слід користуватися в конкретних обставинах ; теорії поширення радіохвиль , щоб вибирати для підтримки зв’язку оптимальні частоти ; порядку несення вахти , заповнення вахтового журналу, документації радіозв’язку ; систем суднових повідомлень , процедур участі в них; процедури IAMSAR в частині організації радіозв’язку в рамках пошуково-рятувальних операцій ; порядку організації і надання медичних радіоконсультацій ; англійського мови , письмового…