Морські сертифікати

Морські сертифікати

Морськими сертифікатами є документи, що підтверджують рівень професійної кваліфікації моряка, його практичну підготовку та навички щодо збереження життя та здоров'я на судні. Сертифікати для моряків - обов'язкові документи для роботи у складі судової команди.

одеський порт

Морські сертифікати – для чого вони потрібні?

Пройшли часи, коли кожен судновласник наймав команду в припортовому шинку, виходячи з чисто особистих міркувань. У міру розвитку мореплавання і під впливом процесів глобалізації окремі країни стали об’єднуватися в міжнародні організації для вироблення єдиних вимог до рівня підготовки моряків. Це дозволяє вести професійне навчання за єдиними програмами і видавати документи єдиного зразка. Такий підхід забезпечив можливість морякам з різних країн найматися на будь-які судна.

Для того щоб претендувати на посаду в складі суднової команди, претендент повинен довести свою компетентність і придатність в документальному вигляді. Такими документами є морські сертифікати. Підготовка до сертифікації та видача сертифікатів ведеться відповідно до правил Міжнародної морської конвенції (International STCW Convention) ПДНВ, про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. На сертифікати покладено ряд функцій:

 • підтвердження готовності оперативного реагування при виникненні складних ситуацій;
 • підтвердження належного рівня знань і практичних навичок для роботи на судні на займаній посаді;
 • підтвердження знань і практичних навичок в сферах: боротьби за живучість, схоронності вантажів, охорони судна, охорони навколишнього середовища, гасіння пожеж, ходіння на плотах і весельних шлюпках.

«Морська адміністрація морського і річкового транспорту України» з листопада 2020 визначила мінімальний перелік сертифікатів, які повинен пред’явити претендент на судову посаду для отримання кваліфікаційного свідоцтва. Власники деяких специфічних судів вимагають додаткові сертифікати. Морські документи повинні бути легальними, їх можуть видавати тільки ліцензовані та сертифіковані центри. В Україні це Чорноморський Тренажерний Центр, його документи дійсні по всьому світу.

Як отримати морський сертифікат

Для отримання легітимного морського сертифіката вам необхідно зробити лише кілька кроків. Для початку звернутися в наш центр через сайт або по телефону для отримання вичерпної інформації від наших менеджерів. Консультація в нашому центрі допоможе зібрати повний комплект документів, необхідних для проходження навчання.

Практично всі навчальні курси можна пройти по повній або скороченій програмі, вибір залежить від завдання і бюджету на навчання.

Після підписання договору та оплати вартості навчання починаються теоретичні та практичні заняття з використанням морських тренажерів. Зважаючи на відсутність посередників на всьому шляху навчання, ціна морських сертифікатів від нашого центру найнижча в регіоні.

Перелік морських сертифікатів

Короткий опис всіх видаваних морських сертифікатів "Чорноморського тренажерного Центру" Сертифікати по Загальній підготовці

Сертифікати по Загальній підготовці

Мета курсу: забезпечити формування навичок надання першої медичної допомоги у командного плавскладу і судових команд, які не мають медперсоналу.

Завдання курсу: зводяться до навчання командного плавскладу суден без медперсоналу навичкам, що дозволяють надати першу медичну допомогу, якщо на борту стався нещасний випадок або зафіксовано раптове захворювання.

Мета курсу: полягає в тому, щоб офіцерський плавсклад на судах, які не мають медперсоналу:

 • був підготовлений надати першу медичну допомогу;

володів навичками, що дозволяють провести медогляд, надати допомогу при травмах, нещасних випадках, раптових захворюваннях до того, як з’явиться можливість надати потерпілим кваліфіковану або спеціальну медичну допомогу.

Мета курсу: надати фахівцям зі стажем роботи на судах, що не виконували раніше обов’язків, пов’язаних з рятувальними засобами, необхідні для цього навички.

Завдання курсу: зводяться до підготовки суднових фахівців до того, щоб виконувати обов’язки, покладені на командирів рятувальних шлюпок, плотів, чергових шлюпок, що не відносяться до швидкісних.

Мета курсу: полягає в проведенні пере / підготовки суднових фахівців, на яких можуть покладатися завдання і обов’язки з управління швидкохідними черговими шлюпками. Рівень компетентності повинен бути достатнім для їх використання і командування.

Мета курсу: Підготовка і навчання моряків питань спільної організації, тактиці боротьби з пожежами на суднах, оцінки обстановки, визначення мети і основних завдань у протидії з вогнем.

Слухачі, які успішно завершили навчання, зможуть правильно реагувати на позаштатні ситуації під час пожежі, приймати вірні і своєчасні рішення для забезпечення безпеки екіпажу та судна, ефективно застосовувати засоби пожежогасіння, демонструвати отримані навички та знання в процесі усунення та локалізації вогнищ пожежі.

Мета курсу: Формуванню і підтримці необхідних морякам навичок сприяє проходження спеціальної початкової підготовки з питань безпеки. В її рамках члени плавскладу суден морського і річкового флоту реалізують мету курсу НБЖС:

 • знайомляться з основами особистої безпеки і техніки виживання;
 • оволодівають навичками боротьби з пожежами;
 • навчаються надання першої допомоги.

Мета курсу: Метою цього курсу є отримання слухачами навичок застосування апаратів, які працюють на стиснутому повітрі. Курс розроблений відповідно до розділу A-VI / 1 Кодексу ПДНВ.

Завдання курсу: Отримання знань щодо застосування дихальних апаратів АСВ-2 і практичних навичок роботи з ними в рамках програми особистого виживання і боротьби з пожежами на судні.

Сертифікати з Охорони судна

Метою курсу є підготовка офіцерів до виконання обов’язків щодо забезпечення безпеки на судні. Курс складений відповідно до Міжнародного кодексу управління безпекою МКУБ.

Після закінчення курсу слухачі повинні бути підготовлені і кваліфіковані в повній відповідності з Міжнародним кодексом управління безпекою (ІМО Резолюція А – 741 (18)) «International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention » (IMO Resolution А – 741 (18 )).

Мета курсу: Підготовка суднового екіпажу відповідно до Міжнародного кодексу охорони суден і портових засобів (ISPS Code). Результатом проходження курсу повинна стати готовність членів екіпажу до охорони судна, відповідно до плану і при чіткій взаємодії з офіцером з охорони судна.

Метою цього курсу є підготовка членів екіпажу, відповідно до Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code), до виконання своїх обов’язків в рамках плану з охорони судна і в суворій взаємодії з офіцером з охорони судна. Підготовка проводиться для ефективної протидії випадкам збройного нападу на судно.

Метою цього курсу є підготовка осіб, відповідальних за забезпечення захисту судна у взаємодії з офіцерами з охорони компанії або порту. Розглянуто питання захисту у випадках нападу озброєних піратів. Програма складена відповідно до Правила VI / 5 по забезпеченню охорони судна та іншими державними і міжнародними документами. Підготовку проходять офіцери з охорони судна (Ship Security Officer – SSO).

Сертифікати для Судноводіїв

Мета курсу – провести тренажерний підготовку для засвоєння навичок безпечної експлуатації обладнання The Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) , які вимагають:

 • розуміння основних принципів роботи;
 • знання того, що являють собою дані ЕКНІС, як їх слід подавати;
 • уявлення про потенційні помилки в отриманих даних;
 • знання обмежень системи і потенційну небезпеку, яка існує внаслідок її застосування.

Курс розроблений для командного плавскладу, щоб забезпечити оволодіння навичками застосування радіолокатора, радіолокаційної прокладки, САРП. Це дозволить впевнено налагодити колективне взаємодія на містку, в тому числі, під час пошуково-рятувальних операцій.

Мета курсу – провести підготовку судноводіїв, відповідальних за навігаційні вахти (капітана, помічника капітана), на тренажерах, навчальних практичним навичкам використання радіолокаційних систем.

Курс проводиться для слухачів, яким необхідно поглибити уявлення про ресурси управління містком (BTRМ), пройшовши тренажерний підготовку.

Мета курсу – поповнити знання і удосконалити практичні навички слухачів з управління судном, щоб вони могли впевнено брати участь в скоординованих діях офіцерів на містку.

Курс проводиться для слухачів, яким необхідно поглибити уявлення про ресурси управління містком (BTRМ), пройшовши тренажерний підготовку.

Мета курсу полягає в тому, щоб оволодіти новими знаннями з управління судном і оперативними навичками, що дозволяють при будь-яких умовах, з огляду на особливості корабля і його маневрені властивості:

 • підтримувати безпеку;
 • направляти дії екіпажу.

Сертифікати для Механіків

Метою курсу High voltage Equipment є поповнення і оновлення знань про сучасний високовольтному судновому обладнанні, поліпшення практичних навичок управління таким обладнанням і відпрацювання прийомів щодо усунення несправностей відповідно до вимог стандартів щодо безпечної експлуатації.

Члени команди машинного відділення повинні мати необхідні навики для несення вахти. Цей курс презначений  закріпленню професійних навичок і оцінці готовності до несення вахти.

Метою даного курсу є підготовка суднових механіків і курсантів до несення вахти в машинному відділенні, зростання їх професійної майстерності в питаннях управління ресурсами судна. Для підвищення ефективності навчання використовується тренажер ERS – 5000 Techsim.

Слухачі курсу мають можливість згадати накопичений і придбати новий досвід в управлінні головною енергетичною установкою (ГЕУ) і допоміжним обладнанням в обсягах, достатніх для маневрування судна і виконання всіх суднових технологічних операцій, в яких задіяно механічне обладнання судна.

Сертифікати для радіоспеціалістів

Мета курсу полягає в тому, щоб закінчив його слухач опанував професійними навичками і знаннями, що дозволяють відповідально виконувати посадові обов’язки відповідно до «Специфікацією мінімальних вимог до компетентності радіооператорів ГМССБ».

Метою цього курсу є підготовка кандидатів на отримання обмеженого диплома радіооператора Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ \ GMDSS). Для підготовки слухачів використовуються лекції, групові практичні заняття і самостійна робота.

Сертифікати для роботи на танкерах

Мета курсу – INERT GAS SYSTEM провести навчання капітанів, старших механіків, інших осіб плавскладу танкерів в рамках їх посадових обов’язків з питань:

 • забезпечення безпеки танкерів;
 • застосування систем і засобів пожежної безпеки;
 • попередження забруднення моря, навколишнього середовища;
 • оперативної практики;
 • дії норм міжнародних морських конвенцій, актів національного законодавства.

Мета курсу – підготувати капітанів, старших механіків, інших членів плавскладу до забезпечення безпеки нафтових танкерів в рамках виконання їхніх безпосередніх посадових обов’язків. Вони пов’язані з завантаженням / вивантаженням / перевезенням / обробкою вантажу на нафтотанкерах.

Мета курсу Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation полягає в тому, щоб надати командному складу і членам екіпажів суден необхідну початкову підготовку, що дозволяє обробляти вантажі, використовуючи спеціальне обладнання на борту нафтових танкерів, танкерів-хімовозів.

Мета курсу початкової підготовки – зробити можливим кваліфіковане виконання особами командного і рядового складу посадових обов’язків, що мають відношення до вантажів і вантажному обладнанню на танкерах-газовозах.

Мета курсу полягає у підготовці капітанів, старших помічників, механіків, інших членів суднової команди до виконання посадових обов’язків на танкері-хімовоз, пов’язаних з навантаженням, обробкою, безпечної перевезенням, вивантаженням, очищенням танків і іншими вантажними операціями.

Мета курсу – підготувати осіб, що відносяться до командного і рядового складу танкерів-газовозів до несення особливих обов’язків, які виникають у зв’язку з наявністю вантажів і використанням вантажного спорядження.

Завдання курсу Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations зводяться до підготовки слухачів до кваліфікованого виконання посадових обов’язків відповідно до вимог, які містяться в конвенції ПДНВ 1978 року.

Операціями з вантажем на нафтових танкерах завжди приділялася особлива увага. Для безпечного проведення таких робіт необхідно мати навчений екіпаж. Питанням підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах і присвячений справжній курс Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations

Підготовка членів екіпажу Training of Officers and Rating Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous Substances in Solid Form in Bulk and in Packaged Form , які можуть бути залучені до вантажних операцій, до правильного поводження з небезпечними вантажами.

Сертифікати для Судноплавних компаній

Мета курсу – Training of Passenger Ships Personnel підготувати капітанів, осіб командного і рядового плавскладу, інший персонал пасажирських суден до дій, які забезпечують безпеку пасажирів у разі виникнення аварійних ситуацій.

Мета курсу – надати знання і допомогу в оволодінні практичними навичками, необхідними:

 • капітану судна, особам командного і рядового плавскладу, всім, хто по судовому розкладом буде надавати при тривозі допомогу пасажирам – для управління неорганізованими групами людей;
 • персоналу, безпосередньо зайнятого обслуговуванням пасажирів в приміщеннях – для підтримки безпеки.

При виникненні на судні аварійної ситуації капітан, командний склад і інші члени екіпажу повинні бути готові забезпечити безпеку пасажирів.

Мета курсу – оволодіти знаннями і відпрацювати практичні навички, передбачені нормами міжнародних морських конвенцій, національного законодавства

Мета курсу полягає у наданні особам командного складу суден знань і навичок, що сприяють вмілому керівництву людьми для виконання робіт в складі команди:

 • прийняття ефективних рішень в різних ситуаціях;
 • керівництва (не) організованими групами;
 • виконання обов’язків щодо забезпечення безпеки мореплавства;
 • формування рівня компетентності управлінської діяльності на судні, що дозволяє звести до мінімуму ризик аварій через підготовленості екіпажу до відповідального і безпечній поведінці в надзвичайних ситуаціях.

Документи для отримання морських сертифікатів

Для зарахування на курси вам необхідно відповідати наступним вимогам і підтвердити це документально:

 • бути старше 18 років;
 • відповідати вимогам до стану здоров'я;
 • мати кваліфікацію, отриману в морському навчальному закладі і відповідний стаж роботи на посаді командного складу.

Залежно від того, на яку посаду ви претендуєте, склад документів може незначно змінюватися. За подробицями краще звернутися в наш центр.

Переваги морських сертифікатів від Чорноморського тренажерного Центру - ЧТЦ

Звернувшись в наш тренажерний центр, ви гарантовано отримаєте необхідний сертифікат. Але головне те, що ви отримаєте реальні знання і навички, які буде не соромно продемонструвати в робочих умовах на судах.

 Наш центр ліцензований і сертифікований. Викладачі мають практичний досвід, необхідними знаннями та вміють донести їх слухачам. Матеріальна база нашого центру дозволяє проводити практичні заняття на тренажерах, результатом яких стануть реальні навички роботи в тих чи інших умовах. 

 Вартість наших морських сертифікатів помірна, в порівнянні з іншими навчальними центрами. Який би курс ви не проходили, по закінченню програми навчання ви отримаєте нові знання, практичні навички і впевненість в своїх силах. На підтвердження цього видається легітимний сертифікат, який визнається судноплавними компаніями усього світу. 

Як перевірити морської сертифікат?

Якщо ви не впевнені в легітимності свого сертифіката, його можна перевірити на нашому сайті, на сервісі Перевірка легітимності сертифікату.

Таку ж перевірку можна здійснити і на сайті Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків ITCS. Витратьте трохи часу на перевірку, це убезпечить вас від цілого ряду неприємних ситуацій.

времени на проверку, это оградит вас от целого ряда неприятных ситуаций.

Чому не варто купувати морські сертифікати

Єдиний легальний шлях отримання того чи іншого сертифіката для роботи в морі, це проходження навчання в ліцензованому центрі підготовки моряків. Але, на жаль, все не так просто. Забийте в пошуковику будь-яку фразу про необхідність отримання морського сертифіката, і він видасть вам стрункий ряд привабливих пропозицій за дуже привабливими цінами. Це сайти шахраї.

У кращому випадку, ви потрапите до посередників, які направлять вас в наш центр, взявши з вас додаткові гроші. У гіршому випадку вам запропонують купити підроблені морські сертифікати. З такими документами в рейс не піти. Ну а якщо станеться диво і вийти зайняти посаду не відповідаючи вимогам, це шанс підставити себе і своїх товаришів під смертельну небезпеку і прямий шлях на лаву підсудних. Ціна морських сертифікатів, куплених у аферистів невелика, але обходяться вони дуже дорого.