Суднове високовольтне обладнання (ІІІ/2;ІІІ/3,VIII/2, А-ІІІ/2, A-III/6)

суднове високовольтне обладнання
 • Students: 8
 • Duration: 48 hours

Суднове високовольтне обладнання

На суднах морського і річкового транспорту в експлуатації є високовольтне обладнання, яке обслуговується електромеханіками, механіками і електриками. Даний курс призначений для підвищення їх професійної майстерності.

Мета курсу

Метою курсу High voltage Equipment є поповнення і оновлення знань про сучасний високовольтному судновому обладнанні, поліпшення практичних навичок управління таким обладнанням і відпрацювання прийомів щодо усунення несправностей відповідно до вимог стандартів щодо безпечної експлуатації.

Завдання курсу

Підвищення компетенції слухачів з питань експлуатації високовольтного обладнання відповідно до законодавства і правилами безпеки HV. Розширення області теоретичних знань з практичного керування таким обладнанням. Відпрацювання на тренажерах навичок з ідентифікації і усунення несправностей.

Зміст курсу

В курс входить шість основних тем, які пропонуються у вигляді лекцій, занять на тренажерах з подальшою перевіркою компетентності:

 • застосування високої напруги на судах;
 • ізоляція високовольтного обладнання;
 • перенапруги в суднових електричних системах;
 • суднове високовольтне обладнання, вимоги до нього та його технічне обслуговування;
 • тестування суднових високовольтних установок і захисне обладнання;
 • техніка безпеки при обслуговуванні суднового високовольтного електроустаткування.
 • Курс розрахований на 48 академічних годин.

Вимоги до слухачів

Слухач повинен мати освітньо-кваліфікаційний рівень:

 • не нижче бакалавра за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок»;
 • не нижче бакалавра за спеціальністю «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками»;
 • рівень спеціаліста або магістра за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» зі спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем»;
 • рівень фахівця або магістра за спеціальністю «Суднові енергетичні установки та устаткування» зі спеціалізацією «Експлуатація, випробування і монтаж суднових енергетичних установок;
 • Крім того, від вступника на курси потрібно стаж безперервної роботи не менше 24 місяців на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт.