Управління складом вахти машинного відділення (рівень управління)

вахта машинного відділення
  • Students: 10
  • Duration: 40 hours

Управління складом вахти машинного відділення

Метою даного курсу є підготовка членів команди машинного відділення для несення вахти. Цей курс для механіків розряду, які несуть вахту на судах річкового і морського флоту України. Результатом проходження курсу є підвищення рівня теоретичної підготовки і доведення навичок практичного управління до автоматизму. Навчання організовано у вигляді комплексу теоретичних і практичних занять на тренажерах з періодичної перевіркою знань слухачів.

Завдання курсу

Результатом проходження курсу це рішення задачі грамотного і впевненого управління обладнанням членами команди машинного відділення. Це завдання вирішується шляхом оновлення теоретичних знань і вироблення впевненості в управлінні машинами і механізмами. В першу чергу проходять заняття по системам контролю та органам управління головної енергетичної установки (ГРУ) і допоміжних механізмів.

Відпрацювання завдань різної складності в складі вахти машинного відділення дозволяє поліпшити взаємодію між членами команди. Упевненості в діях надають тренування з управління механізмами в складних експлуатаційних умовах. Тренажери центру дозволяють імітувати різні труднощі, пов’язані зі складними погодними умовами.

Кодекс ПДНВ вимагає не тільки різнобічної підготовки членів екіпажу, а й об’єктивного контролю знань. Вирішення цього завдання забезпечують тренажери нашого центру. Оцінка професійної підготовки механіків здійснюється за результатами демонстрації професійних навичок, зазначених в колонці 4 таблиць 1 А -III / 2 кодексу ПДНВ.

Зміст курсу

У порядку введення в тему, слухачів знайомлять з вимогами конвенцій ПНДВ, МАРПОЛ, СОЛАС і Кодексу МКУБ. Знайомство триває розглядом складу наступного обладнання:

  • тренажера;
  • Машинного відділення;
  • Контрольно-вимірювальних приладів;
  • Системи сигналізації та захисту механізмів машинного відділення.

Основний час курсу націлен на відпрацювання навичок експлуатації обладнання машинного відділення. Крім ГЕУ відпрацьовуються різні режими роботи допоміжних систем і механізмів.

Після освоєння вищезгаданого навчального матеріалу, слухачі без праці розглядають питання управління окремими операціями з ГЕУ: підготовка до пуску, пуск, маневри і зупинка. Значна частина часу курсу присвячена методам оперативного усунення несправностей устаткування.

Вимоги до слухачів

До проходження курсу «Управління складом вахти машинного відділення» (рівень експлуатації) допускаються кандидати, які відповідають таким умовам:

  • Чи не молодше 18 років;
  • Відповідні вимогам морської адміністрації України до стану здоров’я;
  • Ті, хто має диплом не нижче механіка третього розряду або мають сертифікат про проходження підготовки з курсу «Управління складом вахти машинного відділення»;
  • Минулі навчання і підготовку за чинною програмою.