Лідерство і робота в команді (II / 1, II / 2, III / 1, III / 2, III / 6)

командна робота на судні
 • Students: 8
 • Duration: 20 hours

Лідерство і робота в команді

Курс призначається для командного складу суден.

Мета курсу полягає у наданні особам командного складу суден знань і навичок, що сприяють вмілому керівництву людьми для виконання робіт в складі команди:

 • прийняття ефективних рішень в різних ситуаціях;
 • керівництва (не) організованими групами;
 • виконання обов’язків щодо забезпечення безпеки мореплавства;
 • формування рівня компетентності управлінської діяльності на судні, що дозволяє звести до мінімуму ризик аварій через підготовленості екіпажу до відповідального і безпечній поведінці в надзвичайних ситуаціях.

Завдання курсу зводяться до того, щоб всебічно підготувати осіб командного складу суден:

 • керувати командою і ресурсами корабля;
 • до оволодіння навичками, що забезпечують безпеку судноводіння;
 • діяти в складних умовах, включаючи підтримку взаємодії з береговими службами, рятувально-координаційними центрами при виникненні аварійних ситуацій;
 • аналізувати принципи, закономірності управлінської діяльності морського офіцера;
 • впливати на формування міжособистісних відносин в екіпажах, не допускаючи їх негативного впливу на виконання службових обов’язків.

Зміст курсу – логічно послідовне поєднання теоретичної і практичної складової. Після проходження курсу слухач повинен знати:

 • обов’язки командира щодо забезпечення безпеки мореплавства;
 • яким чином управлінська діяльність сприяє мінімізації ризику аварій;
 • принципи, мета, завдання, функції, методи керівництва для організації спільної роботи на судні;
 • функціональні обов’язки, місце на судні кожного члена екіпажу;
 • норми міжнародних морських конвенцій та національного законодавства, що регулюють управлінську діяльність на судні.

Особи командного складу суден зобов’язані вміти:

 • оперативно обробляти інформацію;
 • приймати зважені рішення, що дозволяють підтримувати робочу обстановку в критичних ситуаціях;
 • визначати стратегію, що забезпечує безпеку судна, членів екіпажу;
 • керувати (не) організованими групами.

Вимоги до слухачів:

 • наявність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, як мінімум, фахівця, який закінчив вищу морське заклад;
 • стан здоров’я, яке задовольняє вимогам морської адміністрації України.