Підготовка та інструктаж з питань охорони для всіх моряків (VI / 6 п. П. 1, 2¸ A-VI / 6 п. П. 1-4)

навчання охорони судна
 • Students: 25
 • Duration: 46 hours

Підготовка та інструктаж з питань охорони для всіх моряків

Мета курсу:

Підготовка суднового екіпажу відповідно до Міжнародного кодексу охорони суден і портових засобів (ISPS Code ). Результатом проходження курсу повинна стати готовність членів екіпажу до охорони судна, відповідно до плану і при чіткій взаємодії з офіцером з охорони судна.

Завдання курсу:

 • розуміти відмінності в рівнях охорони і відповідні вимоги;
 • знати методи, використовувані зловмисниками для того, щоб обійти заходи з охорони судна;
 • чітке розуміння порядку реагування як на прогнозовані, так і на надзвичайні ситуації;
 • вивчити характеристики і зовнішній вигляд зброї і небезпечних речовин в обсязі, достатньому для їх розпізнавання;
 • знання психологічних основ поведінки і характерних зовнішніх прикмет осіб, які можуть становити потенційну небезпеку.

Зміст курсу:

Вступна частина

Вступна частина курсу надає слухачам можливість ознайомитися з оглядом тим, які їм належить засвоїти. Таким чином, при вивченні кожної теми вони будуть розуміти її місце в загальній системі знань про безпеку судна, що послужить більш якісному засвоєнню матеріалу.

Тут же вони отримають уявлення про основні загрози безпеці:

 • піратство, тероризм, контрабанда;
 • біженці і безбілетники;
 • розкрадання багажу.

Політика морської безпеки

У цій частині курсу належить ознайомлення зі світовою практикою і сучасною політикою морської безпеки. Безліч міжнародних організацій, включаючи Організацію Об’єднаних Націй, Міжнародної морської організації (IMO), Міжнародну організацію праці, Всесвітню митну організацію, об’єднали свої знання і досвід з метою підвищення ефективності боротьби із загрозами безпеці. Свої висновки вони представляють в правилах та інструкціях, з якими будуть ознайомлені слухачі курсів.

Відповідальність, пов’язана з безпекою

У процесі вивчення даного курсу члени екіпажу повинні перейнятися розумінням всієї міри відповідальності за себе, інших членів екіпажу, судна і вантажу. В цьому розділі їх ознайомлять з обов’язками кожної людини, що має відношення до Плану охорони судна. Кожному визначена його завдання і міра персональної відповідальності.

Ідентифікація та розпізнавання загроз, реагування на них

Надійною основою для розпізнавання небезпеки може стати методичне вивчення типів, характеристик і зовнішнього вигляду предметів, що представляють потенційну загрозу. Не слід забувати, що загрозу несе не сама зброя, а людина, яка взяла його в руки. Тому ще одним способом зниження небезпеки є психологічна оцінка зовнішності і поведінки людей.

Для організаційного підвищення безпеки використовуються наступні методи:

 • розробка та удосконалення методики проведення оглядів з докладним описом місць можливого приховання на судні;
 • технічне оснащення і тренування оглядової команди;
 • навчання персоналу роботі з технічними засобами, використовуваними при оглядах (детектори, сканери, рентгенівські апарати).

Готовність до надзвичайних ситуацій, навчання і підготовка

Протягом всього часу експлуатації судна необхідно забезпечувати високу готовність до його охорони. Для цього повинні бути складені детальні плани щодо забезпечення безпеки, розписані процедури впровадження плану охорони судна. Крім того, потрібно забезпечити реальну готовність людей до необхідних дій, для чого проводяться періодичні тренування і навчання.

Вивчення теоретичної частини курсу сприяє кращому розумінню кожним членом екіпажу його ролі у вирішенні загальної важливого завдання: забезпечення безпеки плавскладу і охорони судна.