Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків НБЖС

курс з протипожежної безпеки
 • Students: 18
 • Duration: 65 hours

Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків НБЖС

Міжнародні та національні нормативно-правові акти регулюють питання підготовки моряків, охорони їх життя і здоров’я, запобігання забруднення навколишнього середовища. Особлива увага в них приділяється необхідності сформувати у моряків стійкі знання і навички, що дозволяють забезпечити при виконанні функціональних обов’язків особисту безпеку і виживання. Це вимагає усвідомленого підходу до соціальної відповідальності, вміння протистояти пожежам та надавати першу допомогу постраждалим.

Мета курсу:

Формуванню і підтримці необхідних морякам навичок сприяє проходження спеціальної початкової підготовки з питань безпеки. В її рамках члени плавскладу суден морського і річкового флоту реалізують мету курсу НБЖС:

 • знайомляться з основами особистої безпеки і техніки виживання;
 • оволодівають навичками боротьби з пожежами;
 • навчаються надання першої допомоги.

Спрямованість курсової підготовки визначається вимогами міжнародних конвенцій і кодексів, актів національного законодавства. Від моряків, які пройшли курси, очікується, що вони будуть:

 • чітко знати, на яких умовах наймаються на роботу;
 • розуміти, наскільки важливі для них тренування і навчання;
 • мати уявлення про основні небезпеки, яким піддаються особи, що зазнають лиха;
 • діяти на підставі міжнародних правил гігієни праці та запобігання нещасним випадкам при виконанні посадових обов’язків.

Завдання курсу зводяться до надання слухачам глибоких знань і стійких практичних навичок по:

 • безпеки і прийомам техніки виживання на морі;
 • основам пожежної безпеки;
 • надання першої медичної допомоги на елементарному рівні;
 • дотримання особистої безпеки в поєднанні з соціальною відповідальністю.

Реалізацію завдань курсової підготовки сприяє продумана логічна послідовність занять.

Зміст курсу

Курс збудований відповідно до вимог міжнародних конвенцій та актів національного законодавства, що регулюють підготовку плавскладу для судів морського і річкового флоту.

Зміст курсу включає:

 • лекційні заняття;
 • практичну підготовку на тренажерах;
 • проходження випробувань, які передбачають практичну демонстрацію рівня компетентності .

Початкова підготовка моряків з питань безпеки передбачає ознайомлення з діями:

 • під час аварій на морі;
 • при пожежі;
 • з надання першої допомоги.

Підготовка до дій при аварійних ситуаціях вимагає знань про те:

 • які типи аварій можуть статися на море;
 • що представляють собою, як укомплектовані і за якими нормами, де розміщуються на судах індивідуальні та колективні рятувальні засоби;
 • якими аварійними сигналами покладається користуватися на судах, як застосовується аварійно-попереджувальна сигналізація;
 • що необхідно робити екіпажу в разі сигналу тривоги на судні, які обов’язки покладаються при цьому на члена екіпажу;
 • як маркуються рятувальні шлюпки, плоти;
 • чим відрізняється конструкція рятувальної шлюпки на нафтоналивному судні;
 • за допомогою яких пристосувань спускаються на воду рятувальні шлюпки, плоти;
 • якими способами здійснюється посадка людей в рятувальні шлюпки, плоти;
 • якими сигналами про небезпеку і засобами виявлення терплять лихо слід користуватися;
 • з якими основними небезпеками можуть зіткнутися особи, що зазнають лиха;
 • як слід діяти екіпажу, який покидає судно;
 • якими способами може бути залишено судно;
 • як слід діяти членам екіпажу, які опинилися у воді;
 • які початкові дії слід виконувати, опинившись на рятувальній шлюпці, плоту.

Для підтримки протипожежної безпеки слід знати:

 • що являє собою організація боротьби з пожежею на судні;
 • якими стаціонарними і переносними засобами пожежогасіння оснащується судно, де вони розміщуються;
 • де знаходяться на судні пожежні пости, яке їх призначення;
 • що входить в комплект спорядження пожежного;
 • яким протипожежним устаткуванням та обладнанням можна скористатися;
 • дотримання яких принципів сприяє запобіганню пожеж;
 • як використовується пожежний трикутник і пожежна сигналізація;
 • як влаштовані і за яким принципом діють дихальні апарати;
 • якими способами гасять пожежі, які методи, тактику застосовують, якими речовинами користуються.

Для надання першої допомоги потрібні знання:

 • людської анатомії, функцій окремих органів;
 • по комплектації аптечки першої допомоги;
 • про здійснення внутрішньосуднового зв’язку.

Практичні навички

Безпека на судні залежить від:

 • підтримки людських і робочих відносин;
 • дотримання правил техніки безпеки.

Від слухача, який пройшов курс, при аваріях на море потрібні навички використання індивідуальних і колективних рятувальних засобів, в тому числі, аварійного радіобуя.

При гасінні пожежі на судні моряки:

 • користуються стаціонарними і переносними засобами, обладнанням, дихальними апаратами і спорядженням;
 • евакуюють людей, що опинилися в палаючих, задимлених приміщеннях;
 • надають потерпілим елементарну першу медичну допомогу.
 • Важлива складова практичних навичок – запобігання забрудненню навколишнього середовища, турбота про екологію.